Translate

miercuri, 5 septembrie 2012

The Adjective/ Adjectivul in Limba EnglezaCa si in Limba Romana, adjectivul are trei grade de comparatie (comparativul si superlativul au si ele la randul lor cele 3 trei forme pentru comparativ; respectiv de superioritate, de egalitate si inferioritatate, precum si de superioritate, de egalitate si absolut pentru superlativ):

- pozitiv
- comparativ
- superlativ

A - Comparatie cu -er/-est

clean - cleaner - (the) cleanest


Se folosesc terminatiile -er/-est pentru urmatoarele adjective:

1) adjective monosilabice:

clean
cleaner
cleanest
new
newer
newest
cheap
cheaper
cheapest

2) adjective formate din doua silabe, avand urmatoarele terminatii:

2 - 1) adjective care se termina in -y

dirty
dirtier
dirtiest
easy
easier
easiest
happy
happier
happiest
pretty
prettier
prettiest

2 - 2) adjective care se termina in -er

clever
cleverer
cleverest

2 - 3) adjective care se termina in -le


simple
simpler
simplest

2 - 4) adjective care se termina in -ow


narrow
narrower
narrowest

Adjectivele la care se folosesc terminatiile -er/-est se modifica astfel:

large
larger
largest
e dispare
big
bigger
biggest
se dubleaza consoana de dupa vocala scurta
sad
sadder
saddest
dirty
dirtier
dirtiest
 -y  se schimba in -i (consoana inainte de -y)
shy
shyer
shyest
aici -y ramane (desi este consoana inainte de -y); monosilabicB - Comparatie cu more - most

difficult - more difficult - (the) most difficult
pentru toate adjectivele cu mai mult de o silaba (exceptie fac unele adjective cu doua silabe)

C - Adjectivele neregulate

good
better
best

bad
worse
worst

much
more
most
substantive nenumarabile
many
more
most
substantive numarabile
little
less
least

little
smaller
smallestD - Adjectivele speciale

nele adjective au doua forme de comparatie:
common
commoner / more common
commonest / most common
likely
likelier / more likely
likeliest / most likely
pleasant
pleasanter / more pleasant
pleasantest / most pleasant
polite
politer / more polite
politest / most polite
simple
simpler / more simple
simplest / most simple
stupid
stupider / more stupid
stupidest / most stupid
subtle
subtler / more subtle
subtlest
sure
surer / more sure
surest / most sure


Diference sensului la adjective:

far
farther
farthest
arata distanta
further
furthest
arata distanta sau timpul
late
later
latest

latter
x

x
last

old
older
oldest
cand e vorba de oameni si lucruri
elder
eldest
cand e vorba de oameni (membrii familiei)
near
nearer
nearest
arata distanta
x
next
arata ordinea

Exercitii:

1) Completeaza cu formele corespunzatoare ale adjectivului:

Exemplu: new - newer - newest

1) old - -
2) bad - -
3) difficult - -
4) large - -
5) good - -
6) big - -
7) easy - -
8) much - -
9) little - -
10) interesting - -
 

1) - longer -
2) - - worst
3) modern - -
4) - - nicest
5) - - nearest
6) - - flattest
7) popular - -
8) - happier -
9) many - -
10) - - cleverest

1) strong - stronger; good -
2) coldest - colder; happiest -
3) nice - nicer; bad -
4) angry - angrier; much -
5) more boring - boring; sunnier -
6) more interesting - most interesting; worse -
7) hard - hardest; new -
8) most expensive - expensive; cleanest -
9) fast - fastest; old -
10) shortest - short; most difficult -

2) Pune adjectivele din prima propozitie la forma corespunzatoare in cea de-a doua propozitie(comparativ sau superlativ).

Exemplu: I have a fast car, but my friend has a faster car.
1) My brother is tall. My father is much than my brother.
2) The journey to Georgia was easy, but the journey to Utah was .
3) The beach is sunny. Do you know the beach in the country?
4) George is a good skier, but his sister is than him.
5)Our father has a nice car, but my uncle's car is than my father's.
6) Mary has a beautiful baby, but my daughter is the baby on earth.
7) Mike has a large family, but I have a family.

3) Completati cu formele corespunzatoare:
 
Pozitiv
Comparativ
Superlativ
shy
new
small
few
expensive
tall
nice
important
old
difficult

(*surse: answers.com; englisch-hilfen.de)

Sper ca ajuta!
Bisous!


Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu